Hej där hemma

Eleverna har tagit upp på ett klassråd och har ett önskemål om att ha ”GOTD”(grej of the day) igen. Självklart ska vi då ha detta. Det innebär följande:

  1. Eleverna ska berätta ledtråden för er där hemma. Ledtråden finns på bloggen: https://ettanpaskolan.webbstjarnan.nu/gotd/
  2. Försök att klura ut svaret tillsammans. Ta hjälp av olika källor som böcker, uppslagsverk, webbplatser eller genom att ta kontakt med någon vuxen.
  3. Nu är eleverna väl förberedda till lektionen vilket kan ge en mycket bättre lektion med bra samtal. Vi pratar även hur ni försökt att lösa ledtråden hemma och delger varandra tips.
  4. Vi samlar anteckningar i skolan.
  5. Vi ställer frågor och letar svar
  6. En ny ledtråd ges ut.
  7. Eleverna ska delge er svaret och återberätta det som vi har pratat om i skolan.

Grundaren till GOTD heter Micke Hermansson och han vill sprida budskapen: ”kunskap är coolt” och ”kunskap ska vara kul”.

Ha de//Louise