Hej där hemma

Nu har vi äntligen läst ut vår läsebok om Asta, Bea och Cesar. Det har vi firat idag med diplom och filmmys. Alla ska lämna in läseböckerna.

Elevernas fortsatta läsläxa kommer att vara faktablad/noveller/berättelser eller liknande. Ibland är det tillhörande frågor som de ska besvara på. Ibland är vissa ord inringade som är bra att samtala om hemma. Vi kommer att arbeta med det som eleverna har läst så därför är det väldigt bra att det är pålästa inför dessa tillfällen för att få bra diskussioner i klassrummet.

Läxan är från måndag till måndag, som vanligtJ

Lycka till

Hälsningar Louise