Läsläxan ska läsas tre gånger under veckan + svara på frågorna i läxboken. läxan är måndag-måndag.