uppställning subtraktion:

uppställning addition:

udda och jämna tal