Hej där hemma!

Vi håller på för fullt att öva inför nationella proven. I matten övar vi just nu på bråk, area, omkrets och statistik och uppställningar. Hoppas det går bra med bingel hemma och att ni hjälper barnen att ta ansvar för den läxan. I svenskan övar vi just nu på att skriva berättelser och faktatexter.

I SO:n håller vi fortfarande på med jordens historia, från Big bang – nutid. Vi har också pratat om skapelseberättelsen. Eleverna håller på att göra en bok om allt detta!

Eleverna håller på med bildarbetet i akvarell med Pia från kulturskolan. Det tycker dem är toppen.

Vi har avlutat dansen och är nu tillbaka som vanligt med idrott på tisdagar – kläder efter väder.

Nu är alla utvecklingssamtalen klara och vi ska påbörja arbetet med deras egna mål i så kallade ”mållektioner”, där de då ska ta ansvar själv för att utveckla sitt mål.

Vi kommer snart att påbörja nationella proven men det kommer att ska så smidigt som möjligt i undervisningen just för att undvika stress hos eleverna. Spännande!!!

Må så gott//Louise